Wie ben ik

Ik ben Gladys Gorissen en bied, binnen de generalistische basis GGZ,  therapie aan volwassenen die om uiteenlopende redenen psychologische zorg willen. 

Ooit ben ik als verpleegkundige-A begonnen daar ontdekte ik dat met name de mentale kant van de zorg mij meer aansprak. Ik ronde mijn opleiding af en begon aan mijn studie psychologie. Sinds 2001 werk ik als zelfstandig gevestigd  GZ-psycholoog. Ik ben BIG geregistreerd  en (eerstelijns)psycholoog NIP.

Wat ik mooi vind aan mijn beroep, is dat ik iedere dag weer zie hoe krachtig mensen kunnen zijn. Het leven kan heel mooi zijn, maar iedereen krijgt het een en ander voor zijn kiezen. Soms vergen problemen veel van iemands veerkracht en incasseringsvermogen. Ik vind het een voorrecht getuige te mogen zijn van de weg naar herstel.

Hoe werk ik

Bij mij kun je terecht voor de behandeling van lichte tot matig ernstige klachten: o.a.  depressieve- en  angstklachten, somberheid, rouw en verlieservaringen, klachten naar aanleiding van een traumatische ervaring,  vage lichamelijke klachten, identiteitsproblematiek, overspannenheid, burn-out, werkgerelateerde- en levensfaseproblemen.

Eerst zal er een intake plaatsvinden (1-2 gesprekken). Afhankelijk van je klachten en je hulpvraag zal er, na de intakefase, een behandelplan opgesteld worden. Als jij je ook kan vinden in dit plan dan ondertekenen we het allebei en kan de behandeling opgestart worden. Het gaat in eerste instantie om een kortdurende (5-12 gesprekken) therapie. Hierna overleggen we of de behandelperiode  verlengd moet worden of niet. Tijdens de therapie zullen we een paar keer tijd nemen om de behandeling te evalueren en zo nodig aan te passen.

Zowel aan het begin als aan het eind van de therapie krijgt je huisarts een brief. Deze brief krijg je altijd vooraf te lezen. Het kan ook zijn dat na de intake blijkt dat een behandeling binnen de specialistische GGZ meer aangewezen is. Als dit het geval is zal ik, als jij er behoefte aan hebt, je helpen met het vinden van psycholoog die hieraan voldoet.

Ik werk eclectisch, maak gebruik van technieken uit verschillende psychologische stromingen (bijvoorbeeld uit de cognitieve gedrags- of uit de psychodynamische therapie) . Ik ga altijd uit van jou als cliënt, van wat het beste bij jou past om aan je klachten te werken.

Mijn praktijk is bij Cenzo B.V. aangesloten. Op de Cenzo-website vindt u alle actuele informatie die nodig is om te beslissen of u bij mij behandeld wil en kan worden. Deze informatie helpt u, en uw huisarts/verwijzer, bij het maken van een bewuste keuze en om u goed voor te bereiden op de behandeling. Het gaat om informatie over onder meer wachttijden, behandelaren, bereikbaarheid, wat ik wel en niet behandel, specialisaties, behandelmethoden, eHealth, samenwerking, kwaliteit cliëntervaringen en informatie voor naasten. Via deze link kunt u de informatie raadplegen.

Kosten en vergoeding

Wil je de behandeling vergoed krijgen dan heb je bij de start van een behandeling een verwijsbrief van je huisarts nodig.

Ik heb ervoor gekozen geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars omdat ik meer tijd wil  besteden aan de behandeling en minder aan allerlei administratieve zaken. Daarnaast wil ik de  vrijheid behouden om samen met jou te bepalen welke behandeling bij jou past.

Dit betekent voor jou dat je de behandeling gedeeltelijk vergoed zal krijgen van je zorgverzekeraar. Hoeveel je vergoed krijgt hangt af van je zorgpolis: met een zuivere restitutiepolis zal de vergoeding  tussen de 75%-100% liggen. Heb je een naturapolis dan zal de vergoeding lager liggen, 60%-80%. In alle bovenstaande gevallen brengt je  zorgverzekeraar het wettelijke eigen risico van minimaal 385 bij je in rekening. Ik adviseer je om voorafgaand aan de behandeling bij je zorgverzekeraar na te gaan hoe je verzekerd bent en wat er vergoed zal worden.

Voor uitgebreide informatie over vergoeding van uw behandeling bij een vrijgevestigde ggz behandelaar zie: www.lvvp.info

Een individuele sessie bij mij kost € 90. Een sessie duurt 45 minuten.  Je krijgt hiervoor maandelijks een factuur. Als je niet op een afspraak kunt komen, dient deze minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden anders wordt voor de afspraak € 75 in rekening gebracht . Een niet tijdig geannuleerde afspraak krijg je niet vergoed van je zorgverzekeraar. Aan het eind van de behandeling krijg je een eindfactuur met daarin het totaal van de kosten van je behandeling (conform NZA tarief). Deze eindfactuur kun  je bij je zorgverzekeraar  indienen om voor vergoeding in aanmerking te komen. De reeds aan mij betaalde kosten zullen met de eindfactuur verrekend worden.  Je bent dus zelf verantwoordelijk voor het  declareren bij je zorgverzekeraar.

Als u de behandeling zelf wilt betalen of indien er geen sprake is van een diagnose die valt onder de vastgestelde verzekerde zorg (onverzekerde prestatie, OZP), dan is het tarief € 100,00 per sessie.  Meer lezen: www.lvvp.info

Contact

Om privacyredenen vragen we u geen persoonlijke informatie per e-mail te delen. Als u uw telefoonnummer ingeeft zal ik contact met u opnemen. 

Mijn praktijk is gevestigd in de:
Okeghemstraat 2
1075PM Amsterdam

Tel: 06-11241190

E-mail: info@psychologiepraktijkgladysgorissen.nl

Website: www.psychologiepraktijkgladysgorissen.nl

Je kan je aanmelden door invullen van het contact formulier.

Wachttijd: momenteel  geen.

 

BIG registratienummer: 29000916625

Eerstelijnspsycholoog NIP: www.psynip.nl

Lid LVVP: www.lvvp.info

KvK: 34374366

Kwaliteitsstatuut : volgt binnenkort.

Privacystatement downloaden